De biologische klok & numeriek geheugen

Inleiding

Geheugen is erg belangrijk tijdens het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. In de supermarkt moet je onthouden wat je wilde kopen en op de fiets moet je niet vergeten om bij een kruispunt de goede afslag te nemen. 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het langetermijngeheugen en het kortetermijngeheugen. In dit practicum doe je onderzoek naar je kortetermijngeheugen, dat door de hersenen wordt gebruikt om tijdelijk informatie vast te houden, bijvoorbeeld als je even een nummer moet onthouden of als je in je hoofd een boodschappenlijstje maakt. Het kortetermijngeheugen kan maar een beperkte hoeveelheid informatie bevatten. 

Er zijn enkele testen ontwikkeld om het kortetermijngeheugen te testen, zoals de digit span test, waarbij je moet proberen om een steeds langere getallenreeks te onthouden. Een aantal onderzoeken heeft laten zien dat de score op deze test het hoogst is aan het eind van de ochtend.

Benodigdheden

  • Per leerling een laptop of smartphone die gebruikt kan worden om Digit Span test te doen (zie “Numeriek geheugen meten” voor instructies).
  • Tabel om de resultaten te noteren (zie bijlage). Elke leerling gebruikt een eigen tabel.

Voorbereiding

1. Formuleer een onderzoeksvraag en een hypothese. 

2. Bepaal je onderzoeksopzet. Houd hierbij rekening met: 

  • Een leereffect. Denk je dat je score verbetert als je het testje vaker uitvoert en hoe kan je (zoveel mogelijk) voorkomen dat dit je resultaten beïnvloedt?
  • Zijn er andere factoren die je resultaten kunnen beïnvloeden? Hoe kan je dit voorkomen? 

3. Spreek met je groepsgenoten af: 

  • Op welke tijdstippen je gaat meten. Kies vier of vijf tijdstippen verdeeld over de dag.
  • Hoe vaak je de meting gaat herhalen. Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk om de meting bijvoorbeeld drie keer op hetzelfde moment te herhalen. Gaan jullie ook de metingen herhalen op hetzelfde tijdstip, maar op een andere dag?
  • Hoe jullie de resultaten gaan noteren. Gebruik de tabel in de bijlage of maak je eigen tabel.
  • Hoe jullie de resultaten uiteindelijk gaan verwerken. Hoe kan je de resultaten het beste weergeven in een grafiek? Wat zijn de afhankelijke en onafhankelijke variabelen?
  • Hoe jullie de verdere taken gaan verdelen. 

Uitvoering

Voer de Digit Span test uit.

Zodra je op start drukt, komt er een getal in beeld. Deze verdwijnt na enkele seconden van het scherm, waarna je wordt gevraagd om dat getal in te typen. Bij een goed antwoord is het volgende getal één cijfer langer. Bij een fout antwoord is de test afgelopen. De website laat vervolgens het level zien dat je hebt behaald (het level komt overeen met het aantal cijfers dat je kon onthouden). Noteer dit. 

Verwerking

Je docent zal vertellen hoe je de resultaten moet verwerken.

Bijlage: Tabel

Naam:    

Test:        

 

Datum Tijd Poging 1 Poging 2* Poging 3*
 
 
 
 
 

Slim zoeken