De biologische klok & visueel geheugen

Inleiding

Geheugen is erg belangrijk tijdens het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. In de supermarkt moet je onthouden wat je wilde kopen en op de fiets moet je niet vergeten om bij een kruispunt de goede afslag te nemen. 

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het langetermijngeheugen en het kortetermijngeheugen. In dit practicum doe je onderzoek naar je kortetermijngeheugen, dat door de hersenen wordt gebruikt om tijdelijk informatie vast te houden, bijvoorbeeld als je even een nummer moet onthouden of als je in je hoofd een boodschappenlijstje maakt. Het kortetermijngeheugen kan maar een beperkte hoeveelheid informatie bevatten. 

Er zijn verschillende manieren ontwikkeld om het kortetermijngeheugen te testen, zoals de visual pattern test (je visuele geheugen). Het is niet bekend of de score op de visual pattern test, waarbij de proefpersonen een patroon van gevulde vierkantjes moeten onthouden, een ritme vertoont waarop het beter of slechter gaat op een bepaald moment van de dag. 

Benodigdheden

  • Per leerling een laptop of smartphone die gebruikt kan worden om de Visual pattern test te doen (zie “Visueel geheugen meten” voor instructies).
  • Tabel om de resultaten te noteren (zie bijlage). Elke leerling gebruikt een eigen tabel.

Voorbereiding

1. Formuleer een onderzoeksvraag en een hypothese. 

2. Bepaal je onderzoeksopzet. Houd hierbij rekening met: 

  • Een leereffect. Denk je dat je score verbetert als je het testje vaker uitvoert en hoe kan je (zoveel mogelijk) voorkomen dat dit je resultaten beïnvloedt?
  • Zijn er andere factoren die je resultaten kunnen beïnvloeden? Hoe kan je dit voorkomen? 

3. Spreek met je groepsgenoten af: 

  • Op welke tijdstippen je gaat meten. Kies vier of vijf tijdstippen verdeeld over de dag.
  • Hoe vaak je de meting gaat herhalen. Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk om de meting bijvoorbeeld drie keer op hetzelfde moment te herhalen. Gaan jullie ook de metingen herhalen op hetzelfde tijdstip, maar op een andere dag?
  • Hoe jullie de resultaten gaan noteren. Gebruik de tabel in de bijlage of maak je eigen tabel.
  • Hoe jullie de resultaten uiteindelijk gaan verwerken. Hoe kan je de resultaten het beste weergeven in een grafiek? Wat zijn de afhankelijke en onafhankelijke variabele?
  • Hoe jullie de verdere taken gaan verdelen. 

Uitvoering

Voer de visual pattern test uit 

Zodra je op start drukt, komt er een rooster in beeld met een aantal witte vierkantjes. Vervolgens verdwijnen de witte vlakjes en moet je deze vlakken aanklikken. In opeenvolgende beurten wordt het rooster steeds groter. Er mogen een aantal foute vakjes worden aangeklikt en je hebt ook een aantal levens. Als die op zijn, komt het aantal behaalde punten en het level in beeld. Noteer het aantal punten en herhaal de test minimaal twee keer om vervolgens je gemiddelde te berekenen. 

Verwerking

Je docent zal vertellen hoe je de resultaten moet verwerken.

Bijlage: Tabel

Naam:    

Test:        

 

Datum Tijd Poging 1 Poging 2* Poging 3*
 
 
 
 
 

Slim zoeken